Jongerencoaching

pion

Jongeren (14-18 jaar) kunnen problemen ondervinden bij de dagelijkse structuur, sociale contacten en/of omgaan met autoriteit. Last hebben van zware gevoelens en gedachtes of problemen in de thuissituatie komen ook regelmatig voor.

Kind Centraal & Context bespreekt samen met de jongere op welk gebied problemen zich voordoen. Verder wordt onderzocht hoe de jongere de gewenste toekomst voor zich ziet. Kind Centraal & Context maakt samen met de jongere een plan op maat. Indien gewenst krijgen de ouders tips hoe zij de jongere kunnen ondersteunen. Jongeren tot 16 jaar hebben toestemming nodig van hun ouders om hulp te ontvangen.puzzel

Voor de ouders:

Jongeren kunnen in de pubertijd even in de knel komen met zichzelf. Dit is een natuurlijke ontwikkeling. Sommige jongeren ervaren deze of andere problemen zo intens dat zij hulp nodig hebben van een externe hulpverlener. Bij het begeleiden van jongeren wordt indien mogelijk samengewerkt met ouders en andere belangrijke betrokkenen. Indien er geen netwerk is kan geholpen worden om het netwerk op te bouwen. Er wordt op maat gekeken wat de jongere nodig heeft en waar hij/zij tegenaan loopt en welke vaardigheden nog ontwikkeld kunnen worden.
© Kind Centraal & Context   |   KvK 81002521