Psycho-educatie

zon

Autisme

Psycho-educatie kan aangeboden worden kort nadat jouw kind of een belangrijke persoon in jouw omgeving de diagnose autisme heeft gekregen. Psycho-educatie wordt ook gegeven aan belangrijke naaste, bijvoorbeeld ouders en/of verzorgers, partner of gezinsleden. Tijdens psycho-educatie worden de volgende onderwerpen besproken: uitleg over de diagnose, de aard en de betekenis van autisme, tips en handvatten om met de diagnose om te gaan bijvoorbeeld in de opvoeding, gezinssituatie en de toekomst en tot slot acceptatie van de diagnose.

De persoon met autisme leert tijdens psycho-educatie wat zijn of haar individuele sterke en zwakke eigenschappen zijn en wat hij of zij nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Het maken van realistische toekomstplannen (werk, school en relaties) komt ook aan bod tijdens psycho-educatie.
© Kind Centraal & Context   |   KvK 81002521