Sherborne Therapie

Sherborne

Workshop SherborneSherborne pedagoge Chantal & kindertherapeute Esther

Chantal Bols is gediplomeerd leerkracht basisonderwijs, (kinder)yogadocente, gediplomeerd eutoniepedagoge VES en gecertificeerd in de Veronica Sherborne pedagogie. Ze baat sinds 2006 een eigen dans-yoga-vormingscentrum Wannadance waar ze wekelijks met kinderen/tieners en volwassenen werkt.

Esther van de Rakt is een gediplomeerd maatschappelijk werker, systeem therapeutisch medewerker, kindertherapeute, EMDR therapeute, SCHIP-therapeute, kies coach/omgangsbegeleidster en is geschoold in ouderonthechting. Ze biedt kindertherapie voor kinderen en jeugdigen die vastlopen in hun ontwikkeling op één of meerdere levensgebieden. Daarnaast werkt ze als jeugdhulpverlener/gezinsmanager binnen complexe gezinssystemen.

Chantal verzorgt de workshop Sherborne. Tijdens de workshop zullen er ook joga oefeningen ingezet worden. Esther is aanwezig als kindertherapeute om zicht te krijgen op de band en om individuele gesprekken te voeren met ouders en het kind om de gehechtheidsrelatie te verbeteren. Dit is niet verplicht en alleen als ouder en/of kind hier behoefte aan hebben.De onderlinge band

Een goede band hebben of contact met je kind maken is niet altijd vanzelfsprekend. Soms is dat lastig door dingen die je als kind en/of ouder(s) hebt meegemaakt, vanuit bijvoorbeeld ziekte, trauma, adoptie, of een pleegsituatie. Soms is het vanaf de geboorte lastig geweest, en is het niet helemaal duidelijk waardoor dat komt. 


Kindertherapie

Kindertherapie wordt ingezet wanneer ouders/verzorgers of het kind zelf merken dat het kind vast lijkt te lopen in zijn/haar ontwikkeling. Veel problemen gaan vanzelf over maar sommige problemen zijn lastiger te achterhalen of op te lossen. Kindertherapie richt zich op de belevingswereld van het kind, de relaties binnen het gezin en relaties in de buitenwereld zoals school, vrienden en overige contacten. Ieder kind is uniek. Tijdens de therapie staat het kind centraal. De behandeling van de therapeut sluit aan bij de situatie rondom de behoeftes van het kind.


Sherborne

Via speelse en soms uitdagende oefeningen wordt de basismotoriek van de kinderen gestimuleerd. Er worden ook joga oefeningen ingezet. Naast het bewegen staat de verbondenheid tussen kind en (groot) ouder centraal. De sociale vaardigheden worden spelenderwijs beoefend. Plezierbeleving staat voorop, er is geen prestatiedruk. De begeleidster Chantal Bols speelt vanuit haar kennis en achtergrond in op het initiatief, de reacties en gevoelens van de kinderen. Op die manier beleven de deelnemers succes, voelen ze zich gewaardeerd en wordt de bewegingsexploratie bevorderd. 


De combinatie van Sherborne en kindertherapie

Voor een aantal hulpvragen waar kindertherapie voor gevraagd wordt, is de combinatie van Kindertherapie en Sherborne/ joga opgezet. De kindertherapeute en de sherborne pedagoge werken samen en bieden lichaamsbewustmakende oefeningen aan. Alle oefeningen hebben als onderliggend doel om de gehechtheidsrelatie en de band tussen ouder en kind te verbeteren. Tijdens en na de oefeningen worden er tips en adviezen gegeven op ouder en kindniveau om de onderlinge band te versterken. Kindertherapie & Sherborne kan ingezet worden:

  
De kindertherapeute leert het kind zelf te begrijpen waarom hij of zij zo denkt, zich zo voelt en gedraagt en vertaalt dit indien nodig naar ouders. Tijdens de Kindertherapie & Sherborne/joga middag is het doel om ouders en kinderen te leren om grip te krijgen op de klachten, om zelf verantwoordelijkheid te durven nemen en voelen zij zich weer fijn bij elkaar. Tijdens de middag wordt vakkennis, passie en ervaring ingezet op een manier die past bij het gezin en de situatie.


Wat neem je mee:

Je zorgt zelf voor een matje of grote handdoek/strandlaken. We werken op sokken of blote voeten. Draag gemakkelijk zittende kledij. Zowel kind als (groot)ouder zullen actief bewegen!

Sherborne Samenspel


De therapie wordt uitgevoerd met de vaste verzorgers Chantal en Esther en de cliënten. Kinderen van 0 tot 18 jaar. De verdeling van de leeftijdsgroepen is 4 t/m9 jaar, 9 tot 14 jaar en vanaf 14 jaar. Er wordt op locatie gewerkt. Er worden oefeningen gedaan in meebewegen, op elkaar afstemmen en je openstellen voor een prettig gevoel. Leren ontspannen en focussen is daar een onderdeel van.

nfg
rbcz
skj

© Kind Centraal & Context   |   KvK 81002521