Tarieven

Informatief gesprek (telefonisch) max. 30 min. gratis
Intakegesprek 1 tot 1½ uur € 85,-
Kindsessie 1 uur € 85,-
Ouder/evaluatiegesprek 1 uur € 85,-
Telefonisch consult ½ uur € 42,50
Observatie in het systeem: school of thuis € 85,-
Gesprek op school 1 uur € 85,-
Extra mogelijkheden, na overleg met alle betrokkenen

Afspraken die binnen de 24 uur worden geannuleerd worden in rekening gebracht.

Tarieven zijn vrijgesteld van BTW
Registratie

NFG

De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) is een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals werkzaam in de psychosociale zorg. De NFG heeft meer dan 1000 leden, waaronder psychologen, counselors, coaches, pedagogen, maatschappelijk werkers en andere zorgprofessionals.

RBCZ

De stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

SKJ

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is een beroepsregister voor de jeugdprofessionals in Nederland. Een SKJ-registratie laat zien aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers dat de professional de benodigde ervaring, kennis en vaardigheden heeft. De geregistreerde professional verbindt zich met de normen en standaarden die de beroepsgroep zelf stelt aan goede professionals.

nfg
rbcz
skj

Vergoeding

Ik ben lid van de vereniging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Hierdoor vergoeden veel zorgverzekeraars een gedeelte van deze therapie. Dit is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.de-nfg.nl. Integratieve kindertherapie valt voor de zorgverzekering onder de alternatieve geneeswijze of complementair aanvullende zorg. De onderstaande AGB-codes zijn voor de ziektekostenverzekeraar van belang.

Overige mogelijkheden:

Persoonsgebonden budget (PGB): bij kinderen die gebruik maken van een PGB kan de hulp in veel gevallen vanuit het persoonsgebonden budget worden bekostigd. Eventueel kunt u de kosten opvoeren als aftrekpost ‘bijzondere ziektekosten’ in de belastingaangifte.

Gegevens van de praktijk en therapeut

Kind Centraal & Context is geregistreerd bij de beroepsvereniging NFG lidmaatschapsnummer 9295.

Ik sta geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) Registratienummer 100016940.

AGB code E. van de Rakt: 90109760
AGB code Praktijk: 90068701

Kind Centraal & Context staat geregistreerd bij het Register Beroepsberoepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) Lidmaatschapsnummer 210033R

Alle kindertherapeuten, aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode en Meldcode van de kindertherapeut. Zij vallen onder het Klachtrecht van de NFG en onder het Tuchtrecht van de koepel waarbij de kindertherapeut is aangesloten, dit is het RBCZ.


klachtenafhandeling (pdf)© Kind Centraal & Context   |   KvK 81002521